neohegelianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cej i opasującej przekazywane w tych źródłach fakty. Podczas gdy praktyka warsztatów poświęconych badaniom historycznym znajdowała się prawie wyłącznie w zasięgu programu pozytywistycznego, teoria historii i historiografii oraz jej metodologia, w najszerszym słowa tego rozumieniu, przesiąknięta była nadal tymi wszystkimi nurtami, które charakteryzują myśl filozoficzną tego okresu: różne odmiany neokantyzmu, neohegelianizmu, filozofii życia, pragmatyzmu i inne kierunki filozoficzne wycisnęły swe piętno na całym bogatym wachlarzu poglądów na dziejo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.