neogramatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opinie H. Paula, najbardziej „filozoficznego” spośród neogramatyków, przerobił i zastosował do języ'ka rumuńskiego Alexandru Philippide, najwybitniejszy neogramatyk po roku 1900 33, w oryginalnej pracy Principii de istoria limbii (Zasady historii języka), łasi 1891. Eozdział Amestecul vorbirïlor (Mieszanie się mówień) — o podwójnych rozmiarach w porównaniu do odpowiedniego rozdziału książki Paula Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle 1886 (I wyrd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.