neograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) scripsit..., [Warszawa] 1808. I oto jesteśmy na właściwym tropie. Bibliografia autora dzieł gramatycznych zawiera mianowicie liczne i znacznych rozmiarów poezje łacińskie o charakterze 1 O panegirycznym Sprawę rozstrzyga argumentacja neograficzna przez porównanie z zachowanymi rękopisami pijara: autorem wiersza z Biblioteki Jagiellońskiej jest Kopczyński ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Napis - Napis (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo