neogon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wynika więc z tego, że w mezozoiku musiały one podlegać silnej denudacji w warunkach lądowych. Produkty denudacji były gromadzone na dnie geosynkliny bałkanidów. W okresie orogenezy alpejskiej ten sztywny masyw został rozbity licznymi uskokami na wielkie zręby porozdzielane zapadliskami. Tym ruchom pionowym towarzyszył wulkanizm, szczególnie silny na przełomie paleogonu i neogonu, tzn. w fazie sawijskiej orogenezy alpejskiej. W fazie tej lawy riolitowe pokryły znaczną część masywu, głównie we wschodniej i środkowej części Rodopów. Zapadające elementy masywu w trzeciorzędzie podlegały zalewom morskim i jeziornym, po których pozostały różne osady o zmiennej miąższości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maruszczak, Henryk 1971. Bułgaria, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.