neognostyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zeń z całą ludzkością los historyczny. Zaiste jeśli przyjrzeć się dokładniej zen-buddyzmowi, uderza jego pasywizm, zdystansowanie się od zgubnych, gdyż zwodniczych, dziejów społecznych, olimpijski spokój, który winien przyciągać neognostyków I (Chociaż wytłumaczalny jest z drugiej strony ich opór wobec tego sposobu bycia pociągającego za sobą drwinę z rozumu), obojętność wobec wydzielonego jednostkowego istnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.