neognostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mi neognostycznymi można wskazać ogniwa pośrednie. Otóż właśnie w tej strefie pośredniej wyraźnie widoczne są tendencje ku uspołecznieniu rewolucji duchowej, inaczej mówiąc ku upraktycznieniu korpusu jej tez nie tylko w procedurach badawczych, stylu filozofowania czy dokonaniach artystycznych, ale również w relacjach międzyludzkich, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. Dlatego też większość konte...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.