neognostycyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dokonanej przez Polany’ego, Feyerabenda, Toumlina itd. Niepodobna wreszcie nie zauważyć, że atakując mitologie naszego czasu stwarza się tu inny mit, szczególnie kiedy lansuje się zasadę olimpijsko-arystokratycznego niezaangażowania. Jednak — co z perspektywy prowadzonych przeze mnie rozważań jest najistotniejsze — ów neognostycyzm na pewno jest przeciwstawny temu syndromowi wartości, .które nazwałem faustyczmymi. Drugi typ neognozy bez wchodzenia w szranki polemiczne odcina się częściowo od typu pierwszego, a w sporze z dominującą kulturą naszych dni zajmuje stanowisko jeszcze bardziej radykalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.