neofundamentalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reasumując: zaangażowanie się merytoryczne po stronie aktywnego antyfundamentalizmu w wariancie (1) bądź w wariancie (2) - określę je, odpowiednio, mianem antyrelatywistycznego i relatywistycznego we własnym sensie tych słów - ma charakter fundamentalistyczny. Tautologicznie oczywiste jest, że charakter ten ma także zaangażowanie się po stronie fundamentalizmu, w tym po stronie neofundamentalizmu Apela bądź neofundamentalizmu Habermasa. Podobnie byłoby w przypadku odpowiednich form zaangażowania się negatywnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.