neofundamentalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) izmu. Przechodząc zaś - jednym krokiem - do naszej współczesności: Mamy tu do czynienia z atakiem na modernistyczny fundamentalizm „rozumu" prowadzonym z dwóch niejako pozycji odmiennych, konserwatywno-tradycjonalnej, fundamentalistycznej zarazem oraz antyfundamentalistycznej: neopragmatystycznej czy postmodernistycznej. Modernizm jednak broni się, zwłaszcza w postaci „przetransformowanej", neofundamentalistycznej. Śledzeniu sporów filozoficznych między anty fundamentalizmem a fundamentalizmem oraz sporów występujących wewnątrz tych orientacji warto nadać w szczególności postać badań źródłowych nad zmaganiem się, ale i interferencją trzech różnych prądów kultury zachodniej. Zapewne bowiem rezultat procesu tego zmagania się oraz interferencji wzajemnej zadecyduje o obliczu Zachodu w wieku dwudziestym pierwszym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo