neofreudyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ter teorii S. Freuda. Współcześnie p. rozwija się w różnych kierunkach; niektórzy psychoanalitycy ograniczają się do korzystania wyłącznie z wczesnych poglądów Freuda i interpretują nerwice w kategoriach libido, inna grupa — zachowując terminologię Freuda — interpretuje ją bardziej dowolnie, podkreślając interpersonalny aspekt życia rodzinnego, inne znów kierunki — pod wpływem zastosowania osiągnięć antropologii i socjologii do problemu zachowania się człowieka — odrzucają jawnie koncepcję libido, przypisując decydujące znaczenie czynnikom społ. i kulturowym. Kierunki te rozwijają się gł. na terenie USA, często pod nazwą neofreudyzmu albo p. społecznej. W ich ujęciu akcent zostaje przesunięty z konfliktów rozgrywających się w samym człowieku na konflikty człowieka z otoczeniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.