neofreudysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przynosi światu Mairouse. Skończmy itedy tę ostatnią, część sprawozdania zdumiewając isię razem z nim, kiedy woła: „W obecnej epoce totalitaryzmu, w którym jednostka stała isię całkowicie podmiotem a przedmiotem takiej manipulacji, że dla osoby «noirmalnej i cieszącej się doibrym zdrówiem» nawet sama idea rozróżniania między «ibyciam dla siebie» i «ibyciem dila ininych» stała się zupełnie pozbawiona znaczenia; w tej epoce, w której wszechmocny aparat karze prawdziwego nonkonformistę ośmieszeniem i klęską, w takiej sytuacji filozof neofreudysta wzywa jednostkę do tego, aby była sobą i dla siebie!” (tamże, s. 229)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971a. Eros i rewolucja. Krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcuse, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.