neofit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowa, personel nąpokładowy. /vvvv^v-vvv^ Narożkowy - «znajdujący się na rożku* • Połączenie szatką iiarożkowa jest regionalne, oznacza ono «białą chustkę na głowę z wyhaftowanym obustronnie znaczkiem krzyżykowym na czterech rogach, noszoną dawniej przez śląskie góralki* • Naskalny - «znajdujący się na skale* - malowj^dłajnask^ jsorosty^naskalne; Bąsz^en^ aą zn^i ^^o ^órcy^ci^eką^chj^awiązujących do neofitu malowideł naskalnych WiŻ 8/78,61, Narolny - według DorSJP IV 1173 przymiotnik ten występuje tylko w wyrażeniu dr^i^narolne, objaśnionym jako «drogi przecinające pole, biegnące między rolami.drogi polne* (prawdopodobnie chodzi Więc tu o dj^gl^roli)!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.