neoempiryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mowanej przez siebie pozycji. W swoim czasie należało podkreślać oryginalność dialektyki marksistowskiej przeciwstawiając ją idealistycznej dialektyce Hegla, służyło to bowiem walce z dogmatyczną deformacją marksizmu. Dziś w nowej sytuacji, kiedy trzeba marksizm konfrontować z neoempiryzmem, fenomenologią, strukturalizmem, warto przypomnieć, że jednak, mimo wszystko, „dzieło Hegla jest najbardziej istotnym antecedensem problematycznym formowania się Marksa” (s. 521)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.