neobehawioryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) B. w powyższej skrajnej (klasycznej) postaci uległ znacznym przekształceniom, dotyczącym zarówno założeń teoretycznych, jak i programu badań, co doprowadziło do powstania neobehawioryzmu (n-b) mającego wielu zwolenników, zwłaszcza wśród psychologów amerykańskich. S-O-R stanowi schematyczne przedstawienie tezy n-b; O oznacza organizm lub zmienne pośrednie, tj. nabyte doświadczenie, stan emocjonalny, ukształtowane moty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.