neobehawiorystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych od konkretnej sytuacji historycznej, od konkret nych procesów społecznych* Zachowania ludzkie są manifestacjami uzewnętrzniającymi ludzkie przeżycia, zamiary i postawy* Stosunki i kontakty międzyludzkie są możliwe tylko dlatego,że owe zachowania ujmujemy jako przejawy czy symbole zewnętrzne określonych wewnętrznych procesów psychicznych czy psychospołecznych. Koncepcja neobehawiorystyczna pociągała badaczy środków masowego przekazu ze względu na sprowadzenie teorii do skrótowego zapisu danych empirycznych i przyjęcia prostego schematu klasyfikacyjnego, któremu można podporządkować różne badania* Zasługą behawioryzmu jest to, że rzucił światło na przyczyny różnych typów zachowań i tworzenie się pew nych stałych wzorów postępowania. Metody behawiorysty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Flakówna, Stefania 1971. Oddziaływanie środków masowego przekazu, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.