neoantropocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nowi „pień drzewa życia ziemskiego”. Życie to rozwija się w określonym kierunku, ku wartościom stale wzrastającej świadomości. Na tej właśnie osi życia człowiek zajmuje pozycję naczelną. Współczesny ewolucjonizm staje się w ten sposób rodzajem neoantropocentryzmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płużański, Tadeusz 1967. Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.