neo-unitaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) RAPPAPORT Emil Stanisław (ur. 1877), prof. prawa karnego porównawczego na Uniw. Łódź., wiceprezes Międzynar. Stów. Prawa Karnego (AIDP), jeden z autorów poi. kodeksu karnego z 1932; Propafanda wojny zaczepnej jako delictum iuris gentium, Piski neo-unitaryzm prawny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.