neo-tomizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ficznej. Przesiąknięty do głębi tym nowym nurtem, który francuska myśl katolicka wprowadza we współczesność, zasilając ją wieczno-trwałymi zdobyczami średniowiecza, Zawieyski w szczególny sposób doceniał niektóre z tych wielkich idei: harmonię intelektualizmu z woluntaryzmem, transcendencji Boga z Jego immanencją w stworzeniu, realistycznej postawy wobec świata z wymogami zmierzającego do pełni personalizmu. Nie był on jednak bynajmniej zwolennikiem „neo-scholastyki” lub „neo-tomizmu”, lecz zdawał sobie sprawę, że naszym czasom potrzeba wielu takich wartości, jakie szczególnie żywe były w wiekach średnich. Widział on nieprzemijalność i ponadczasowość tych wartości i w tym właśnie sensie napisał tego samego dnia: „Łączy nas... zachwyt dla średniowiecza, co w tej epoce jest czymś szczególnie wymownym”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.