neo-kolaboracjonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszyscy którzy mówią j piszą o „frustr icji” emigracyjnej — wskazują na malejące nakłady pism emigracyjnych. ,,F •ustranci” emigracyjni zawodzą melancholijnie: ,.wszystko się kurczy, upad; , t rozsypuje. Jedni wymierają, drudzy się wynaradawiają i wkrótce nic W/has nie pozostanie jeno ten ^Cirhy wd i oczywiście Rada Trzech”. * Frustracja leży u podstaw neo-kolaboracjonizmu na emigracji — co zresztą stanowi temat odrębny (zwłaszcza wielu młodych rozumuje po tych liniach. Ponieważ na emigracji wszystko skazane jest na zagładę przezorniej będzie nie zamykać sobie możliwości takiej czy innej współpracy instytucjami krajowymi. Kolaboranctwo w tych wypadkach polega na ”tym, że trzeba być antyemigracyjnym emigrantem, by być dobrze widzianym po tamtej stronie „żelaznego płotu”)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.