neo-klasyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fliktami bieżącego dnia. Ukraina ówczesna przechodziła prz cięż przez ostre zmagania narodowe i społeczne; bliski już b proces „Związku Wyzwolenia”, przymusowa kolektywizacj połączona ze sztucznym głodem, a na terenie literackim pogr neo-klasyków, zesłanie Mykoły Kulisza i samobójcza śmi Chwylowego. A jednak Zerow był pisarzem zaangażowany w całym znaczeniu tego słowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.