neo-klasyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W dziesięć lat po rewolucji rosyjskiej nakazano umilknąć nowoczesnym architektom i ogłoszono jako obowiązujący styl neo-klasyczny. Jeszcze dotychczas słyszę jak Jean-Richard Bloch obwieszcza, z patosem neofity, że powrót do kolumn oznacza, to prawda, krok wstecz z artystycznego punktu widzenia, ale na pewno jest to postęp z punktu widzenia dialektyki. Najlepsi przedstawiciele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aron, Raymond 1956. Koniec wieku ideologii, Paryż : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.