neo-klasycyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) / Kijowscy neo-klasycy nie stanowili „szkoły” poetyckiej w prawV dziwym tego słowa znaczeniu, ani nawet pretendowali do tej i nazwy. Zresztą Jurij Kłen (Oswald Bukhardt) wyraźnie wyłamuje się z granic ,,neo-klasycyzmu”. Fyłypowycz i Draj-Chmara j zostali aresztowani i zesłani w okresie dochodzenia do krystali\ zacji tyvórczej, a puścizna, przez nich pozostawiona, jest bardzo ) szczupła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.