neo-kapitalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dotyczy wyłącznie produkcyjnej sprawności. Pod kątem widzenia czystej ekonomiki — praca niewolnicza jest zła nie dlatego, że jest niemoralna — tylko dlatego, że jest niewydajna. System komunistyczny jest zły nie dlatego, że odrzucił motyw zysku i gospodarkę rynkową — ale jest zły dlatego, że jest mało wydajny. Gospodarka neo-kapitalistyczna, której klasycznym przykładem są Stany Zjednoczone — góruje nad systemem komunistycznym n.e dlatego, że jest bardziej humanitarna czy bardziej postępowa. System amerykański góruje nad komunizmem dlatego, że jest bardziej wydajny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo