neo-kantyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale Analiza nie jest szkołą w tym samym znaczeniu, w jakim nią są np. neo-kantyzm albo neo-pozytywizm. W jej ramach jest miejsce na wiele różnych filozofii. Kołakowski sam dał nam kiedyś rozróżnienie filozofii kosmocentrycznych i antropocentrycznych; nie bez znaczenia jest pod tym względem fakt, że podczas gdy sowieccy leniniści są kosmocentrykami, jugosłowiańscy neo-marksiści wypowiadają się zdycydowanie za antropocentryzmem — że więc w tej całkiem podstawowej sprawie brak jest u marksistów jedności. Ale jakie jest stanowisko Ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.