neo-hitlerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) REZOLUCJA. Konferencja Polonia 78 stwierdza, że zadaniami Polonii w Wolnym Świecie są: 1) kontynuacja bezkompromisowej walki o niepodległość Polski przy jednoczenym podkreślaniu podstawowej różnicy pomiędzy ujarzmionym narodem a narzuconym mu przez Sowiety reżymem i agenturową partią. Jednocześnie uznajemy potrzebę czujności wobec objawów rewizjonizmu niemieckiego i odradzającego się ruchu neo-hitlerowskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.