neo-heglizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) absolutnym idealizmem. Urban wraz z Brand Blanshardem kontynuują tradycję zapoczątkowaną w Stanach Zjednoczonych przez Josiah Royce i są czołowymi współczesnymi przedstawicielami amerykańskiej gałęzi neo-heglizmu, reprezentowanego w przeszłości przez takich angielskich myślicieli jak J. E. McTaggart, F.H. Bradley i H.H. Joachim. Krytyka stanowiska Dewey z pozycji absolutnego idealizmu nie jest wymierzona w naturalistyczną koncepcję porozumiewania się jako pogląd konkurujący z koncepcją transcendentalną, lecz dotyczy naturalistycznej postawy w filozofii. Ani Urban ani...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.