neo-gotycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z oblanków. Niezmiernie ciekawy ten zabytek został w XIX-tym wieku znacznie uszkodzony przez wyburzenie całej szyi łączącej go z basztą Floriańską i przez zasypanie fosy, niemniej zachowane plany pomiarowe pozwoliłyby na pełną jego rekonstrukcję. Ostatniej restauracji dokonali w latach 1839—1840 architekci Kremer i Majewski1, których dziełem jest nowo wzniesiona fasada w stylu neo-gotyckim, dobrze zharmonizowana z resztą budynku, zamykająca szyję od strony bramy Floriańskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.