nelsonowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie — nie można pominąć korzyści jakie daje każdemu marynarzowi poznanie takiej bazy jaką jest Portsmouth, czy zwiedzenie muzeum na historycznym okręcie admirała Nelsona — HMS „Victory“, gdzie obejrzeć można ciekawy eksponat, niezupełnie wprawdzie pochodzący z epoki nelsonowskiej. Jest nim model niemieckiego okrętu wojennego, wręczony jako upominek przez niemieckich jeńców, angielskiemu komendantowi obozu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.