necesytaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego, ale stałego rozwoju. Nawet gdybyśmy stali na stanowisku, że wszystkie zagadnienia filozoficzne są „otwarte” i że żadnego z nich nie możemy uznać za „odfajkowane”, musimy stwierdzić, że te same problemy filozoficzne, trwając od starożytności poprzez średniowiecze aż po dzień dzisiejszy, porastają stale w tak liczne nowe i pochodne pytania, że rozrost problematyki filozoficznej dla wnikliwiej patrzącego historyka filozofii nie ulega wątpliwości. Nie ma tu żadnego necesytaryzmu i żadnych schematów rozwojowych ani praw poza ogólnym prawem nieregularnego i wykraczającego poza wszelkie prawidłowości stałego postępu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.