nazdychać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki: Przydawka ilościowa w grupie podmiotu: Gdzie przyjechawszy zastałem rzeczy in turbido bo zaraz od zaczęcia komisyey, na którą wojskowych nazjeżdżało się siła. 323. Stało posłow i senatorów siła. 310. Nastąpiły potym słoty jesienne, koni siła nazdychało. 540. Siła nas będzie takich. 387...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schabowska, Maria 1967. Rzeczowniki ilościowe w języku polskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.