nazachwycać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zresztą w rozmowach swych poruszali czasem sprawy dalekie od życiowych trosk. Rajewski mimo młodego wieku poważnie zajmował się zagadnieniami historycznymi. Gdy się już nagadali o „Słowie” i nazachwycali nim, przechodzili na temat wolnościowych ruchów kozaczyzny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowikow, Iwan 1951. Puszkin na wygnaniu, przeł. G. Timofiejew, J. N. Miller, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo