naturyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) clair, M. Cordey, C. Hirsch, Paul Adam etc. Pod wpływem nowej kilkofuntowej powieści angielskiej, noszącej, jak zawsze, balast społeczny czy naukowy, polityczny czy filozoficzny, piszą się te nowe powieści francuskie, tak całkiem inne od dawnych buduarowych i bulwarowych, pół-pedagogiczne, celowo utylitarystyczne, powieści-prelekcje, powieści-utopje, powieści traktaty socjologiczne, fantazje przyrodnicze. Już też pod wpływem i sugestją anglosaskich przykładów wyłaniają się we Francji takie kierunki ideowe, jak naturyzm, egzotyzm kolonjalny, prowincjonalizm, regjonalizm, decentralizacja antyparyska, wreszcie integralizm głoszony przez Adolfa Lacuzona i Adolfa Boschota, wzywający do pogodzenia piękna z wiedzą, twórcy z wszechświatem, natchnienia z... elementarnem wykształceniemChoć rasowo dziedziczna, zastarzała wolterowska nieufność do wszechwładnej Anglji, tak złośliwie jeszcze odświeżona np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.