naszpikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie wykluczone i jedno i drugie, ale decydujący wpływ miał tutaj czynnik trzeci: wielka metafora. A nawet, ściśle biorąc, dwie skojarzone z sobą wielkie metafory. Jedną z nich jest generalne uosobienie, potraktowanie całego zwierzyńca na wzór ludzkiego państwa — drugą legenda o mateczniku. Tak więc mamy tu dość czynnika obrazowego; naszpikowanie takiego tekstu jeszcze porównaniami wytworzyło by nadmiar, psujący swobodny ton epicki. Jeżeli w „Iliadzie^ jest porównań znacznie mniej, niż w „Panu Tadeuszu“, a nie'odczuwamy tego jako ubóstwa stylu, dzieje się to głównie dzięki temu, że porównania i małe przenośnie wyręcza w roli ożywczej i zdobniczej wielka przenośnia, w tym zaś wypadku jej zastępstwo: mitologia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.