naszladowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mieć rację. Właściwy Jędrzejowi Rogoyskiemu zmysł realizmu skłaniał go do krytycznej oceny własnego stanu szlacheckiego, oceny dzielonej przez bardziej światłą brać szlachecką: „Sama szlachta po największej części także winna była, że sponiewierawszy patriarchalny stosunek z chłopami, straciła urok i powagę... Zbytek szlachty, życie nad stan, naszladowanie obcych obyczajów, czego chłop polski nie cierpi, także się przyczyniło do odliszenia [zrażenia] sobie chłopa, równie i niepobożność” (s. 135 ns.). A nieco dalej użala się: „Ot, zapomnienie i zaniechanie staropolskiej cnoty, a małpiarstwo obczyzny zrobiło, że szlachta stała się obcą chłopu, który chociaż niższy, jest jednak naszym bratem, bo 11...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rogoyski, Jędrzej 1972. Pamiętniki moje, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.