naszklenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przed zatopieniem, kowar powinien być wstępnie utleniony przez wyżarzanie w piecu, lub bezpośrednio w płomieniu palnika przed naszkleniem. Złącze zbyt silnie utlenione ma kolor czarny i jest wytrzymałe mechanicznie, jednakże gruba warstwa tlenków może być źródłem nieszczelności. Złącze mało utlenione ma kolor jasno-metaliczny i jest próżnioszczelne, ale za to słabe mechanicznie. Należycie utleniony metal powinien mieć w miej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kraszewski, Andrzej 1967. Mikrofalowe lampy wyładowcze, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.