naszacowicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 16 A. Żaki, Wyniki wstępnych badań grodziska w Naszacowicach (Wiadomości Archeologiczne XX 1954 s. 234—251) i tegoż, O położeniu wczesnośredniowiecznego Sącza (Rocznik Sądecki IV, Nowy Sącz 1960) ryc. 1, 3. Żaki datuje naszacowickie grodzisko na IX—IX wiek. Zob. Kw. Hist. Kult. Mat. IX 1961 s. 	13 gdzie dr T. Wąsowiczówna w sprawozdaniu z ogólnopolskiej konferencji archeologicznej w Poznaniu z 16—18. XII. 1960 r. sygnalizuje intensyfikację badań w Chodliku i w Szczaworyżu, pisząc przy tym: „Badania tych właśnie ośrodków zdają się być właściwą drogą do poznania i rozszyfrowania sprawy większych ośrodków na tym obszarze” (scil. Małopolski)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kronika 1962. Kronika miasta Krakowa 1959-1960, Kraków : Muzeum Historyczne miasta Krakowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.