nasypywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przyznać muszę, że ,,Tapir“ nie wskazywał nigdy zbyt wielkiej ochoty do tego rodzaju pracy nautycznej, lecz, że był drugim, praca ta należała do zakresu jego czynności. Trzeciemu zaś kazałem, skoro tylko skończy się nasypywanie węgla, zatroszczyć się o powierzchowne bodaj zmycie okrętu. — Pójdę teraz położyć się na parę chwil — rzekłem — w razie, gdyby zaszło coś nieprzewidzianego, proszę mnie natychmiast obudzić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Elert, Georg 1937. Człowiek morza, tłum. H. Porębska, Warszawa : Wyd. J. Kubickiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.