nasyłanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Porównuje się z Gizewiuszem, który przecież tak wiele nie wydawał polskich książek. Gdy, nie mogąc sam podołać kosztom wydawnictwa, uzyskał pomoc pieniężną z Warszawy, przeciwstawia się rusyfikacyjnej polityce stosowanej w Kongresówce, potępia nasyłanie nauczycieli Niemców, nie znających polskiego itd. Wziął też Giersza w obronę jego znakomity współziomek Kętrzyński w artykule: „Mazurzy pruscy i M. Giersz“, stwierdzając, iż z bogatej dawnej polskiej kultury ostał się jeden jedyny Giersz, „...choć nie jest on Polakiem, to jednak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kawecka-Gryczowa, Alodia 1946. Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.