nasuwanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inercya, czyli bezwładność mózgowa nie obdarza żadną specyalną siłą psychiczną żadnej głoski. Każda głoska ma jej to samo quantum: fakt, że się znajduje jej wyobrażenie w duszy i że chcąc je stamtąd wyrugować trzeba użyć jakiejś na to siły: wyobrażenia głoski innej lub aktu woli. Ale i nasuwanie wyobrażenia innej głoski musi w sobie zawierać elementy woli, chociaż w obecnem stadyum rozwojowem języka tak dalece zautomatyzowane, że niepodobna je stwierdzić refleksyą. Jeżeli zatem jakaś głoska poprzedzająca wywiera wpływ na następującą, to tego nie można przypisywać samemu tylko faktowi inercyi, bezwładności, ale czynnikom innym, które właśnie sprawiają, że dana głoska w danem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.