nastrojowo-uczuciowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspólny obu twórcom rytm powtórzeniowo-przemienny naprężeń i wytchnień18, ważny muzyczny i nastrojowo-uczuciowy składnik p. i., jest znowu dla Gasztoldam celem samoistnym, np. przejawem „zawiłego i cudownego sposobu” wyrażania, gdy u Sienkiewicza stanowi środek do osiągania różnych rezultatów, np. do uzyskania wrażenia prostoty, co nieraz - paradoksalnie - wymaga dużego wypracowania. Inwencja Sienkiewicza była zatem bogatsza. Proste odczucia wywoływał on w rozmaity sposób, bo tak mu nakazywały smak i zmysł artystyczny, nie kunktatorstwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.