nastrojowo-sentymentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bór parodiowanych stylów jest tu znacznie szerszy. W tomie Postępowiec 38 przeważa parodia dziewiętnastowiecznego dziennikarstwa, w zbiorze humoresek zatytułowanym Wesele w Atomicach znajdujemy parodie stylu nowszej powieści psychologistycznej (Profesor Robert), prozy nastrojowo-sentymentalnej (Przejażdżka), moralizatorskiej literatury dla dzieci (Wina i kara), wreszcie — do czego Mrożek wydaje się żywić szczególną predylekcję — parodia stylu staroświeckiej powieści obyczajowej z czasów Józefa Korzeniowskiego: „Nasza gubernia nie należy do tych, których żyzność i krasę opiewają w swych 3838 	Opis bibliograficzny w dziale: Satyra, s. 138...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo