nastrojowo-refleksyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ŚPIEWAK Jan, ur. 18 III 1908 w Gołej Przystani (Ukraina), zm. 22 XII 1967 w Warszawie, poeta, tłumacz, krytyk lit. ; należał do grona poetów skupionych wokół J. Czechowicza, 1938-39 współpracował z pismem „Nasz Wyraz”; od 1950 prowadził dział recenzji poetyckich w „Twórczości”; uprawiał pełną liryzmu poezję nastrojowo-refleksyjną, w której pojawiały się często fantastyczne transpozycje pejzażu ukr. i egzotycznych motywów mit.; zbiory: Wiersze stepowe (1938), Doświadczenia (1953), Zielone ptaki (1958), Dialogi naiwne (1960), Zstąpienie do krateru (1963), Źrenice piasku. Poezje wybrane 1933-1963 (1966), Anna (1967) ;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.