nastrojowo-muzyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szum ginącego lasu. „Ewokacja dźwiękowa prozy Żeromskiego osiągnęła tu jeden z najwynioślejszych swych szczytów.” 22 Ów nastrojowo-muzyczny opis to jedna warstwa utworu. W obraz walącego się lasu i w echa przynoszące świadectwo niewygasłych tradycji roku 1863 22 	S. Adamczewski, Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1967. Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – szkice – polemiki, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.