nastrojowo-liryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zarówno krytyka świata burżuazyjnego, jego moralności i skutków dla twórczości artystycznej, jak podstawy filozoficzne owej krytyki, jak wreszcie wnioski zmierzające ku sztuce nastrojowo-lirycznej i symbolicznej, wszystko to dla młodszej formacji Młodej Polski, do której Brzozowski należy, było dziedzictwem zastanym. Tych podstaw nikt nie rewidował, nikt nie konfrontował po roku 1900 z ówczesną sytuacją światopoglądową, z dalszym rozwojem nauki, z dalszymi przemianami systemów filozoficznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wyka, Kazimierz 1965. Łowy na kryteria, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.