nastrojowo-filozoficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prawie pół wieku później, w roku 1949, w twórczości Bunina pojawił się jeszcze jeden utwór również zatytułowany "W Alpach", nastrojowo-filozoficzna miniatura, której odniesienie do wczesnego wariantu drogi przez góry pozwoli obserwować elementy pisarskiej ewolucji ideowo-artystycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Majmieskułow, Anna 1982. Chronotop drogi w prozie Iwana Bunina, Bydgoszcz : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo