narodowo-terytorialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzecz osobliwa, że ten oczywisty błąd Róży Luksemburg powtarza bundowiec Medem, który chciałby dowieść nie tego, że Polska posiada właściwości „wyjątkowe“, lecz tego, że zasada autonomii narodowo-terytorialnej jest do niczego (bundowcy są zwolennikami autonomii narodowoeksterytonalnej!). Nasi bundowcy i likwidatorzy zbierają po całym świecie wszystkie błędy i wszystkie wahania oportunistyczne socjaldemokratów różnych krajów i różnych narodów, pakując nieuchronnie do swego bagażu to wszystko, co światowa socjaldemokracja ma najgorszego: wycinki z pisaniny bundowców i likwidatorów, zebrane razem, mogłyby złożyć się na pokazowe socjaldemokratyczne muzeum kiepskiego smaku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koberdowa, Irena (red.) 1976. Międzynarodowy ruch robotniczy. T. 1. Wiek XIX-1945, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.