naramienno-piersiowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skroniowa; 4 — ok. oczodołowa; 5 — ok. nosowa; 6 — ok. ustna; 7 — ok. bródkowa; 8 — ok. szyi przednia (lub pośrodkowa); 9 — ok. mostkowo-obojczykowo-sutkowa; 10 — ok. barkowa; 11 — trójkąt naramienno-piersiowy; 12 — ok. podobojczykowa; 13 — ok. pachowa; 14 — ok. naramienna; 15 — ok. sutkowa; 16 — ok. mostkowa; 17 — ok. podsutkowa; 18 — ok. ramienna przednia; 19 — ok. ramienna boczna; 20 — ok. łokciowa przyśrodkowa; 21 — ok. łokciowa przednia; 22 — ok. przedramienna dłoniowa; 23 — ok. przedramienna promieniowa; 24 — ok. przedramienna grzbietowa; 25 — ok. grzbietowa ręki; 26 — ok. grzbietowa palców; 27 — ok. piętowa; 28 — ok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chróścielewski, Edmund, Raszeja, Stefan 1970. Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych, War­szawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.