naradczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wincji administracyjnej. W ten sposób nabrała ona również charakteru kościelnego. Do kompetencji metropolity należało konsekrowanie zależnych od niego biskupów oraz zwoływanie i przewodniczenie zgromadzeniom naradczym miejscowego duchowieństwa, czyli tzw. synodom prowincjonalnym. Metropolie wchodziły w skład większych okręgów kościelnych, zwanych patriarchatami. Uchwały soboru nicejskiego wspominają o trzech patriarchatach: rzymskim, antiocheńskim i aleksandryjskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Manteuffel, Tadeusz 1965. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.