narabować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ziemi całej. Testamentem, kopii którego a tym więcej oryginału nigdzie odszukać nie mogliśmy, zapisał Kopernik część majątku swego siostrzenicy swojej Stołpowiczowej, córce siostry swej, Katarzyny, która była wyszła za Bartłomieja Gertnera z Krakowa. 1 2) Zbiór książek wcielony został do biblioteki kapitulnej, z której Szwedzi w czasie wojen dużo narabowali manuskryptów i książek, i uwieźli do Sztokholmu i Upsali. Niektóre książki z tego rabunku z podpisem Kopernika, niektóre z nich dedykacyą od mężów znanych w świecie naukowym, znajdują się jeszcze w Upsali. 3)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.