narabiać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie myśląc specjalnie o Górnickim ujął się za mową polską A. M. Fredro.1) „Nie Greczynowie albo Łacinnicy tylko szczycić się mogą języka swego ozdobami; dołożyła dosyć dostatku słów i wyboru swoja polskiemu językowi wymowa, że lubo smaczno płynącej mowy narabiać chce kto przestronnością, lubo domniemanych sensów albo składów zażywa węzłowatości, dosyć nie ubogo wszystkiemu sprostać może, tak wybornie, albo podło rzeczom dogadzając, jako kto popracować w polszczyznie, albo opuszczoną wymową odbyć co usiłuje“... „Nie czyń tedy krzywdy niemo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawiliński, Roman 1919. Nasz język ojczysty w przeszłości i teraźniejszości, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo